(0212) 527 29 26

TÜRK DİL KURUMU

Ürün Karşılaştır (0)

Yazar, 1940 yılında okullarda okutulan gramer ders.. . . .Read more
Grönbech'in bu eseri, Türk dili araştırmacılarının.. . . .Read more
Bu çalışma, Türkiye Türkçesi ağızlar.. . . .Read more
1224 s. -- 2. Hamur-- Ciltli -- 16 x 24 cm ISBN : .. . . .Read more
Türkiye Türkçesinde Eylemsi adlı bu eser, k.. . . .Read more
Orta hece düşmesi konusu, bugüne değin birç.. . . .Read more
Açış Konuşması -Prof. Dr. Sadık Tural- Otu.. . . .Read more
Türk dili üzerine gerek yerli gerek yabancı Türkol.. . . .Read more
Prof. Dr. Hasan Eren tarafından hazırlanan Türklük.. . . .Read more
Eser, Alman Türkolog Wilhelm Radloff'un hayatı, il.. . . .Read more
Kültür bir toplumun hayat tarzı, kültürü oluşturan.. . . .Read more
Tuva Türkçesi, Budist Şamanist bir Türk top.. . . .Read more
Çalışmanın konusunu, Budist edebiyatı tarih.. . . .Read more
Eser, 26 Eylül Dil Bayramının 56. yıl dönümü kutla.. . . .Read more
Eser, Dil Bayramının 60. yıl dönümü kutlamaları ne.. . . .Read more
İçindekiler; - Kısaltmalar - Çevir.. . . .Read more
Eser, "Urfa Ağzı'nın Grameri" ve "U.. . . .Read more
Bu çalışmanın metinleri, Urfa il merkezinde.. . . .Read more
Oğuz Türklerinin ağız özelliklerinin 11. Yüzyıldan.. . . .Read more
Mehmet Sadık tarafından hazırlanan bu eser, hazırl.. . . .Read more
Uygur destancılık geleneği hakkında bir fikir verm.. . . .Read more
Kültür bir toplumun hayat tarzı, kültürü oluşturan.. . . .Read more
Eser, İslami devrenin Uygur harfli en önemli eserl.. . . .Read more
Dünya üzerinde çok geniş bir coğrafyaya yay.. . . .Read more
Eser, Paul Pelliot'nun, T'oung Pao adlı bilimsel d.. . . .Read more
İçindekiler; - İşaretler - Kısaltmalar -.. . . .Read more
Eser, Radloff ve Malov tarafından Altun Yaruk'a il.. . . .Read more
Eserde, Eski Anadolu Türkçesinin kuruluşunu.. . . .Read more
Yakın tarihimizin mutlakiyet, meşrutiyet ve cumhur.. . . .Read more
Veteriner hekimliği mesleğinde terimler, genellikl.. . . .Read more
Eser, Romalı devlet adamı ve düşünür Cicero'nun M... . . .Read more
... Bu sözlük bir tespit çalışmasıdır. Norm.. . . .Read more
Orijinal adı Yeni Elifba Yollarında Eski Hetire ve.. . . .Read more
Tarama Sözlüğü, XIII. yüzyıldan XIX. yüzyıla değin.. . . .Read more
Yeni Türkçe Lügat, hayatını sözlük ç.. . . .Read more
Türk dünyasının en doğu ucunda bulunan Uygur Türkl.. . . .Read more
Emir Necipoviç Necip tarafından hazırlanan .. . . .Read more
İçindekiler: - Sunuş - Yer Adlarımızın Dil.. . . .Read more
Eser, XIX. yüzyılın önde gelen isimlerinden biri o.. . . .Read more
Bu çalışmada, Tatar Türklerinin tarih boyun.. . . .Read more
Türkmen edebiyatında yazılmış ikinci mesnevi olan .. . . .Read more