(0212) 527 29 26

TÜRK DİL KURUMU

Ürün Karşılaştır (0)

Eski Anadolu Türkçesi, Türk dili tarihinde .. . . .Read more
Eser, emir, istek, şart, gereklilik kiplerinden ol.. . . .Read more
Kültür bir toplumun hayat tarzı, kültürü oluşturan.. . . .Read more
Kültür bir toplumun hayat tarzı, kültürü oluşturan.. . . .Read more
Bu monografide Türk dil biliminin zor ve aktüel pr.. . . .Read more
Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın ve Caştegin Tur.. . . .Read more
Bu eser, terim türetirken izlenecek yolları göster.. . . .Read more
Eser, Türkiye Türkçesinin batı tarzındaki i.. . . .Read more
Osmanlı döneminden belli bir kesiti yansıtan bu oy.. . . .Read more
Eserde önce Proto-Bulgarlar ve Tuna Bulgarlarının .. . . .Read more
Prof. Dr. Saim Sakaoğlu'nun, "Ad bilimi, canl.. . . .Read more
1942-1943 yılları arasında Ahmet Caferoğlu yönetim.. . . .Read more
Eser, Türk boylarının millî hafızası niteliğ.. . . .Read more
Elinizdeki Türk Dili Üzerine Araştırmalar adl.. . . .Read more
Türk Dili Üzerine Araştırmalar adlı iki ciltl.. . . .Read more
Eser, Zeynep Korkmaz'ın eski ve orta Türkçe.. . . .Read more
Türk Dil Kurumunca başlatılan "Türkiye Türk&c.. . . .Read more
Tarih boyunca birbirinden uzaklaşmış ve her biri a.. . . .Read more
Cilt -1 Türk Dünyası Efsanelerinde Değişme Motifi .. . . .Read more
Dr. Metin Ergun, Türk yurtlarında yaptığı ilm&icir.. . . .Read more
Türk Dünyası Efsanelerinde Değişme Motifi I. Cilt .. . . .Read more
Türk dilinin, birbirinden farklı kollarını incelik.. . . .Read more
Eserde Kazakistan'ın ve Orta Asya, Sibirya'nın, Ka.. . . .Read more
Türk Dil Kurumu ve Türk Kültür ve Sanatları Ortak .. . . .Read more
Türk Gramerinin Sorunları I ve II adlı kitaplar bi.. . . .Read more
Tanrı Dağlarından, Moğalistan çöllerinden A.. . . .Read more
Rus Türkolojisinin önde gelen bilim adamlarından o.. . . .Read more
Türk adı ilk kez, 8. Yüzyıl Çin kaynakları .. . . .Read more
Türk yazı dilleri tarihini araştırma yöntemleri ha.. . . .Read more
Bitkilere karşı olan ilgim bana babamdan geç.. . . .Read more
Eser Türklük bilimi çeviri projesi ç.. . . .Read more
Eser, Hüseyin Cahit Yalçın'ın Avrupa gramer.. . . .Read more
Ahmet Cevat, Cumhuriyetten sonra yepyeni bir yol t.. . . .Read more
Türk Dil Kurumunun 1988 basımlı Türkçe Sözl.. . . .Read more
İnsan kendi kültürünün ya da dilinin değerini başk.. . . .Read more
Türkiye Cumhuriyeti, nüfusun, coğrafi ve siyasi ko.. . . .Read more
Geniş bir coğrafya olan Türkçe, günümüz dün.. . . .Read more
Ahmet Midhat'ın (Midhat Sadullah Bey), okullara yö.. . . .Read more
Eser, bir milletin yerleşme tarihi için en .. . . .Read more
Saha Türkçesi, Genel Türkçeden bin y.. . . .Read more
Türkçe dil bilgisinin sorunlu olan konuları.. . . .Read more
Şahıs zamirleri, konuşan, konuşulan, hitap edilen,.. . . .Read more
Türk dili araştırmaları içinde pek ilgileni.. . . .Read more
Ermeni dil bilimci olan Bedros Zeki Türkçe .. . . .Read more