(0212) 527 29 26

TÜRK DİL KURUMU

Ürün Karşılaştır (0)

İshâk bin Murâd tarafından 1387 yılınd.. . . .Read more
XI. yüzyıl ve onu izleyen yıllar Anadolu'nun Türkl.. . . .Read more
Sözcükler bir ya da birden fazla dilin varlığını i.. . . .Read more
Erzincan ili tarihî, coğrafi diyalektoloji a.. . . .Read more
Bu araştırma, Erzurum ili merkezinde yaşayan yerli.. . . .Read more
İlk baskısı 1978 yılında yapılan Erzurum ili ağızl.. . . .Read more
Türkiye Türkçesi'nin ilk dönemi, 13-15. yüz.. . . .Read more
Ahmet Midhat Efendi, 19. yüzyılın ikinci yarısında.. . . .Read more
İçindekiler; Okuyucuların Dikkatine Giriş .. . . .Read more
Bu yayın, Eski Türk Yazıtları I, II, III ve IV. ci.. . . .Read more
Ahmet Caferoğlu tarafından hazırlanmış olan Eski U.. . . .Read more
Alî-Şîr Nevayî'nin eserlerini bi.. . . .Read more
Doğu Türk yazı dilinin üçüncü merhalesini t.. . . .Read more
Hristiyan Oğuz Türkleri Gagavuzlar, başta Moldavya.. . . .Read more
Türk Dil Kurumunun kurucusu yüce Atatürk'ün ölümün.. . . .Read more
Türk Dil Kurumu, ilk baskısını 1945 yılında yayıml.. . . .Read more
Eser, 1944 yılı yazında "Tunceli, Elâzı.. . . .Read more
Edebî bir tür olarak çok uzun bir ge&.. . . .Read more
Dil denen mucizeyi nasıl anlatmalı, bilmiyorum. İn.. . . .Read more
İlk basit örneklerini gazeteciliğimizin başlangı&c.. . . .Read more
Güney Sibirya Türk topluluklarından olan Hakasları.. . . .Read more
Sibirya Türk Topluklarından Hakas Türklerine ait b.. . . .Read more
İçindekiler; Sunuş Ön Söz Giriş Han O.. . . .Read more
Hakasça Türkçe Sözlük esas itibariyl.. . . .Read more
Kitap, Kaarle Krohn'un 1924-1925 yıllarında folklo.. . . .Read more
Derleme Sözlüğü'nde geçen sağlıkla ilgili 9.. . . .Read more