(0212) 527 29 26

Sosyologca Dergisi, Sayı:11-12

rating
0 yorum / Yorum Yap

25.00TL

17.50TL

Türk toplum düşüncesinden söz açıldığında, genellikle Batıcılaşma dönemi Türk düşüncesi anlaşılmaktadır; daha öncesinde kayda değer hiçbir şey olmadığı varsayılmaktadır. Böylesine dar bir algı söz k...
  • Yayınevi:Doğu Kitabevi
  • Ürün Kodu:FBF9A326-98A2-41E6-BA13-F51FFE1EAE88
  • Stok Durumu:Stokta var
Bu ürünü satın almak için asgari miktar: 10
Türk toplum düşüncesinden söz açıldığında, genellikle Batıcılaşma dönemi Türk düşüncesi anlaşılmaktadır; daha öncesinde kayda değer hiçbir şey olmadığı varsayılmaktadır. Böylesine dar bir algı söz konusudur. Ayrıca Batıcılaşma dönemi konusunda da bütünlüklü bir değerlendirme ve tartışma
gereği duyulmuş değildir; düşüncelerin tasvir ve nakliyle yetinilmiştir. 
Baykan Sezer’in çabaları sonucunda sosyoloji ile tarih arasında kurulan ilişki sıradan, herhangi bir ilişki olmaktan çıktı. Onun öncülüğü ve birikimiyle Türk sosyologları ve eserleri, Türk toplum düşüncesinin önemli bir zenginlik kaynağı olarak kabul edildi. Türk sosyoloji tarihini sadece sosyolojiyle sınırlı görmemek gerekir. Sosyoloji ile diğer toplum bilimleri arasındaki ilişkilerin gelişmesi ve kurulması açısından da bu çalışmalar önemli bir rol üstlenmiştir. Türk toplum düşüncesine bakış açımızı genişletmek ve bağlanmak yanında sosyolojimizin yeni konulara, yeni tartışmalara yönelmesinde de bu çalışmaların ayrı bir yeri vardır.
Baykan Sezer, sosyoloji anlayışının bir gereği olarak, Türk toplum düşüncesinin sadece Batıcılaşma dönemi serüvenini değil, öncesini de kapsayacak genel bir teorik çerçeve ortaya koymuştur. Baykan Sezer’in, toplum ve tarih anlayışını genel bir dünya görüşüyle bütünleştiren bu yaklaşımı sayesinde,
Türk toplum tarihiyle Türk toplum düşüncesi arasında anlamlı bağlar kurulmuş ve Türk sosyolojisi dünya tarihini de kapsayacak bir açıklamaya kavuşmuştur. Türk toplum düşüncesini Türk sosyologları ile birlikte ele alan çalışmalar elbette geçmişte de yapılmıştı. Ancak bu çalışmaların ortak özelliği, konuyu Batıcılaşma dönemiyle sınırlamış olmasıdır.


İÇİNDEKİLER
Günümüz Sosyolojisi Tartışmaları:
Baykan Sezer Çalışma Günleri 14 / Ardahan
Ertan Eğribel-Ufuk Özcan • Türkiye’de Sosyoloji ve Türk Toplum Düşüncesi
Birikiminin Bütünlüğünü Sağlamanın Gereği • 9
Baykan Sezer • Türk Sosyolojisinin Önündeki Sorunlar • 17
Ertan Eğribel • Yeni Dünya Düzeninde Sosyoloji ve Temsil Sorunu:
Baykan Sezer Sosyolojisi ve Tarihçiliğimiz • 23
Oya Şenyurt • Kemal Tahir Romanlarında Kent ve Mekân: Malatya • 31
Türk Toplum Düşüncesinin Kaynakları
Arşiv • Auguste Comte’un Mustafa Reşit Paşa’ya Mektubu • 55
Ertan Eğribel • Osmanlı’da Sosyolojinin Devlet-dışı Kurumsallaşması:
Cemiyetler ve Dergiler • 59
Ertan Eğribel • Osmanlı’da Sosyolojinin Devlet Düzeyinde
Üniversitede Kurumsallaşması • 75
Mehmed Ali Aynî • Altıncı Beynelmilel Felsefe Kongresi • 89
Yıldız Akpolat • Ulum-i İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası’nda
Ahmed Şuayıb • 107
Hasan Aksakal • “Başka Bir Tepeden” Bakınca: Yahya Kemal’in
Muhafazakâr Dünyadaki İtibarı Üzerine • 115
Dünyada ve Türkiye’de Sosyoloji
Ertan Eğribel • Türk Sosyolojisinin Ana Eğilimlerinin Belirlenmesi
Açısından Prens Sabahattin-Ziya Gökalp
İlişkisi Üzerine • 131
İlyas Sucu • Mehmet Ali Şevki Bey: Türkiye’de «Sosyal Bilim»
Ekolünün Temsili • 143
Feyzi Çelik • Toplum Farklılaşmaları ve Din Olayına
Baykan Sezer’in Bakışı • 161
Beste Çebi • 1980 Sonrasında Neoliberalizmin Eğitime Etkisi • 181
Emre Öztürk • Eleştirel Teorinin ve Pragmatizmin “Pratik”
Konusuna Bakış • 195
Sosyolojide Yöntem ve Uygulama: Süreklilik ve Kesintiler
Arşiv • YÖN Bildirisi ve İmzalayanlar • 215
Lütfi Bergen • Nurettin Topçu’nun Sosyolojisi ve Sosyalizmi • 237
Erkan Çav • Cahit Tanyol’un Düşünce Hayatı ve Türkiye
Sosyolojisindeki Yeri • 259
Yücel Karadaş • Türkiye’de Sosyolojik Alan Araştırmalarının
Başlangıç ve Gelişimi •277
Yıldız Akpolat • Bir Demodernize Bilinç Olarak Muhafazakâr-
Modernleşme • 293
Sosyolojide Yöntem Sorunları: Yeni Konu ve Eğilimler
Ertan Eğribel • Düzenin Yabancılaşması ve Gündelik Yaşam
Fragmanları: Bönlüğün Öngörünüşleri
ve Sosyolojisi Üzerine • 329
Güneş Ayas • Türkiye’de Müzik Sosyolojisi: Değişen Paradigmalar,
Kesişen Temalar • 341
Mehmet Aygün • 1990’lı Yıllar Türk Sineması Üzerine Bazı Tespitler • 375
Tacim Çiçek • Hasan Ali Toptaş’ın Roman Anlayışı Üstüne
Eleştirel Bir Bakış • 393
Ferah Kurt • Sana Bir Sır Söyleyeceğim, Korkuyorum Senden • 415
Sema Karaca • Küresel Yolculuğun Kaybedenleri: Göç Yollarında
Kadınlar • 419
Ufuk Özcan • Küresel Egemenlik ve Güvenlik Politikası Kıskacında
Göç ve Mültecilik • 425
Ertan Eğribel-Ufuk Özcan • Türkiye’de Sosyoloji ve Türk Toplum Düşüncesi
Birikiminin Bütünlüğünü Sağlamanın Gereği • 9
Baykan Sezer • Türk Sosyolojisinin Önündeki Sorunlar • 17
Ertan Eğribel • Yeni Dünya Düzeninde Sosyoloji ve Temsil Sorunu:
Baykan Sezer Sosyolojisi ve Tarihçiliğimiz • 23
Oya Şenyurt • Kemal Tahir Romanlarında Kent ve Mekân: Malatya • 31
Türk Toplum Düşüncesinin Kaynakları
Arşiv • Auguste Comte’un Mustafa Reşit Paşa’ya Mektubu • 55
Ertan Eğribel • Osmanlı’da Sosyolojinin Devlet-dışı Kurumsallaşması:
Cemiyetler ve Dergiler • 59
Ertan Eğribel • Osmanlı’da Sosyolojinin Devlet Düzeyinde
Üniversitede Kurumsallaşması • 75
Mehmed Ali Aynî • Altıncı Beynelmilel Felsefe Kongresi • 89
Yıldız Akpolat • Ulum-i İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası’nda
Ahmed Şuayıb • 107
Hasan Aksakal • “Başka Bir Tepeden” Bakınca: Yahya Kemal’in
Muhafazakâr Dünyadaki İtibarı Üzerine • 115
Dünyada ve Türkiye’de Sosyoloji
Ertan Eğribel • Türk Sosyolojisinin Ana Eğilimlerinin Belirlenmesi
Açısından Prens Sabahattin-Ziya Gökalp
İlişkisi Üzerine • 131
İlyas Sucu • Mehmet Ali Şevki Bey: Türkiye’de «Sosyal Bilim»
Ekolünün Temsili • 143
Feyzi Çelik • Toplum Farklılaşmaları ve Din Olayına
Baykan Sezer’in Bakışı • 161
Beste Çebi • 1980 Sonrasında Neoliberalizmin Eğitime Etkisi • 181
Emre Öztürk • Eleştirel Teorinin ve Pragmatizmin “Pratik”
Konusuna Bakış • 195
Sosyolojide Yöntem ve Uygulama: Süreklilik ve Kesintiler
Arşiv • YÖN Bildirisi ve İmzalayanlar • 215
Lütfi Bergen • Nurettin Topçu’nun Sosyolojisi ve Sosyalizmi • 237
Erkan Çav • Cahit Tanyol’un Düşünce Hayatı ve Türkiye
Sosyolojisindeki Yeri • 259
Yücel Karadaş • Türkiye’de Sosyolojik Alan Araştırmalarının
Başlangıç ve Gelişimi •277
Yıldız Akpolat • Bir Demodernize Bilinç Olarak Muhafazakâr-
Modernleşme • 293
Sosyolojide Yöntem Sorunları: Yeni Konu ve Eğilimler
Ertan Eğribel • Düzenin Yabancılaşması ve Gündelik Yaşam
Fragmanları: Bönlüğün Öngörünüşleri
ve Sosyolojisi Üzerine • 329
Güneş Ayas • Türkiye’de Müzik Sosyolojisi: Değişen Paradigmalar,
Kesişen Temalar • 341
Mehmet Aygün • 1990’lı Yıllar Türk Sineması Üzerine Bazı Tespitler • 375
Tacim Çiçek • Hasan Ali Toptaş’ın Roman Anlayışı Üstüne
Eleştirel Bir Bakış • 393
Ferah Kurt • Sana Bir Sır Söyleyeceğim, Korkuyorum Senden • 415
Sema Karaca • Küresel Yolculuğun Kaybedenleri: Göç Yollarında
Kadınlar • 419
Ufuk Özcan • Küresel Egemenlik ve Güvenlik Politikası Kıskacında
Göç ve Mültecilik • 425
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim17.50 TL
0.0017.50 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim17.50 TL
0.0017.50 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim17.50 TL
0.0017.50 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim17.50 TL
0.0017.50 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim17.50 TL
0.0017.50 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim17.50 TL
0.0017.50 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim17.50 TL
0.0017.50 TL

Yorum Yap

Not: HTML'ye dönüştürülmez!
    Kötü           İyi