(0212) 527 29 26

38. Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi Bildiri Kitabı / Proceedings of the 38. International Congress on the History of Medicine / Actes du 38. Congres International d'Histoire de la Medecine Cilt: 1

rating
0 yorum / Yorum Yap

0.00TL
OSMANLI DEVLETİ'NDE NÜFUSU ARTTIRMA POLİTİKASI ÇERÇEVESİNDE ISKAT-I CENİNİN (KÜRTAJ) YASAKLANMASI Kenan Olgun THE TURKISH MILITARY HOSPITAL IN SHUMEN - THE FIRST HOSPITAL IN ...
OSMANLI DEVLETİ'NDE NÜFUSU ARTTIRMA POLİTİKASI ÇERÇEVESİNDE
ISKAT-I CENİNİN (KÜRTAJ) YASAKLANMASI
Kenan Olgun
THE TURKISH MILITARY HOSPITAL IN SHUMEN - THE FIRST HOSPITAL IN THE
EUROPEAN PART OF TURKEY
Stoyanka Popova, Sonya Toncheva, Nevyana Feshieva
TUNA VİLAYETİ'NDE SAĞLIK DURUMU ve MİTHAT PAŞA DÖNEMİNDE TIP ve
ECZACILIĞIN GELİŞMESİYLE İLGİLİ YENİ BİLGİLER
Slavka Draganova
PUBLIC HEALTH INITIATIVES OF THE TURKISH AUTHORITIES AND THE ROLE
OF TURKISH DOCTORS IN NORTHEASTERN BULGARIA IN 1839-1878
Sonya Toncheva, Stoyanka Popova, Albena Kerekovska
1892-1893 YILI EDİRNE SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ
Nilüfer Gökçe
TÜRKİYE TOPRAKLARI DIŞINDA KALAN OSMANLI SAĞLIK KURUMLARI
Zuhal Özaydın
THE INFLUENCE OF DAMASCUS CIVILIAN OTTOMAN MEDICAL SCHOOL AND
HAMİDİYE (GUREBA) HOSPITAL ON THE MEDICAL EDUCATION AND PRACTICE IN SYRIA
Beshir El-Kateb
İRAN TIP TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ VE 20. ASIRDA İRAN'DA TIBBIN İNKİŞAFI
Javad Heyat 1320
THE TURKISH MUNICIPAL HOSPITAL IN JERUSALEM AND ITS DIRECTOR DR. PHOTIOS EFKLIDES
Zalman Greenberg
SCHOOLS FOR MEDICAL SCIENCES AND HOSPITAL BUILDINGS DESIGNED
BY THE ITALIAN ARCHITECT R. D'ARONCO
Afife Batur
OSMANLI DEVLETİ'NDE ÇOCUK ve TOPLUM SAĞLIĞININ KORUNMASI ADINAGİRİŞİLEN
ÖNEMLİ BİR SOSYAL PROJE: ISLAHHÂNELER
A. Latif Armağan, İlknur Haydaroğlu
USE OF DOLMABAHÇE PALACE'S UPHOLSTERY DEPARTMENT (MEFRUŞAT DAİRESİ)
BY THE RED CRESCENT ASSOCIATION (HİLAL-İ AHMER CEMİYETİ)
A. Sema Öner, Erdal Eren, Vahide Gezgör
HAMİDİYE-İ ETFAL CHILDREN'S HOSPITAL THE FIRST MODERN PEDIATRIC
SURGICAL DEPARTMENT IN TURKEY
Nil Sarı, Bedizel Z. Aydın, S.N. Cenk Büyükünal
LA DÉLÉGATION TURQUE, LE DR. ZAMBACO PACHA ET SON RAPPORT SUR LA LÈPRE
AU XVEME CONGRÈS INTERNATIONAL DE MÉDECINE ET DE CHIRURGIE LISBONNE, 1906
J. L. Doria, M. Esperança Pina, H. Gomes da Silva
ALMAN PROFESÖR KIRSCHNER'İN 1912-1913 BALKAN HARBİ SIRASINDA
EDİRNE'DEKİ GÖZLEMLERİ
Ertuğrul Göksoy
MEDICAL THEMES IN THE ANZAC-TURKISH CAMPAIGN 1915
John H. Pearn
REFUGEE PHYSICIANS FROM THE RUSSIAN STATE IN TURKEY (1919-1923)
Kostyantyn K. Vasylyev
IMMIGRATIONS AND PUBLIC HEALTH PROBLEMS: FROM THE BALKAN WARS
TO THE FIRST YEARS OF THE REPUBLIC OF TURKEY
Özlem Sarıkaya, Murat Civaner
DOĞU CEPHESİ'NDE SAĞLIK FAALİYETLERİ ve KÂZIM KARABEKİR PAŞA (1919-1922)
Muhammet Erat
SAĞLIK COĞRAFYASI BAKIMINDAN 1920'LERİN TÜRKİYESİ'NDE HALK SAĞLIĞI ve SORUNLARI
Osman Gümüşçü
DR. REFİK SAYDAM'IN TÜRK SAĞLIK POLİTİKALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ (1923-1937)
Neşe Özden
TÜRKİYE'DE TİFÜS ile MÜCADELE
İnci Hot
İKİNCİ MİLLİ TIP KONGRESİ'NDE (1927) DR. VEFİK HÜSNÜ BULAT'IN SUNDUĞU
"TÜRKİYE TRAHOM COĞRAFYASI" İSİMLİ BİLDİRİNİN TÜRKİYE TIP TARİHİ
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Gürkan Sert
COĞRAFİ AÇIDAN CUMHURİYET DÖNEMİ SAĞLIK POLİTİKASI ve HALK SAĞLIĞI
Mesut Yıldırım
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA TÜRKİYE'DEKİ SAĞLIK POLİTİKALARI ve
KOŞULLARI (1939-1945)
Neşe Özden
INFLUENCE OF AMERICAN NURSING ON TURKISH NURSING EDUCATION
Zuhal Özaydın
EXPECTATIONS OF THE TURKISH MINISTRY OF EDUCATION FROM FOREIGN SCHOLARS
IN THE HIGHER EDUCATION REFORMS OF 1933
Hanzade Doğan, İnci Hot, İbrahim Topçu
PROF. DR. SIEGFRIED OBERNDORFER
İbrahim Yıldırım, Can Çınar, Simin Oğur
NISSEN IN ISTANBUL THE EVOLUTION OF AN OPERATION
Robert P. Turk
ALMAN CERRAHİ PROFESÖRÜ RUDOLF NİSSEN: CERRAHPAŞA CERRAHİ KLİNİĞİNDEKİ
FAALİYETLERİ VE TÜRK CERRAHİSİNE KATKILARI
Ertuğrul Göksoy
AN INVALUABLE EXPERIENCE: "INSTITUTE OF COMMUNITY MEDICINE,
HACETTEPE UNIVERSITY"
Murat Civaner, Yücel Demiral, Gazanfer Aksakoğlu
TÜRKİYE'DE TIP FAKÜLTELERİ
Hicran Deniz
TÜRKİYE'DE İLAÇ SANAYİİ
Doğan Üvey, Ayşe Nur Gökçe, İbrahim Başağaoğlu
A LOOK AT THE HISTORY OF MEDICAL EXPERIMENTATION IN REGARD TO ETHICS
Nüket Örnek Büken
ÜLKEMİZDE SAĞLIK HAKKI AÇISINDAN TIPTA ADALET İLKESİNİN TARİHİ
Gülsüm Önal
TURKISH HEALTH LAW CURRENT LEGISLATION AND FUTURE DEVELOPMENTS
Ergun Özsunay
TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NDE HEKİMDEN BEKLENEN SOSYAL SORUMLULUKLAR
Erdem Aydın
LA MÉDECINE À L'AUBE DU XXE SIÈCLE REFLÉTÉE DANS LE ROMAN LES THIBAULT
Ancuta Radu
DEATH OF ENRICO CARUSO
György Miklós Böhm
THE SUSPECTED CAUSES OF 'IDIOCY': A CASE STUDY OF THE ORILLIA ASYLUM, 1900-1920
Jessa Chupik
FLYING HORSES AND WALKING PARAPLEGICS: FROM EARLY STUDIES OF LOCOMOTION
TO RECENT THERAPEUTIC APPROACHES
Elisabeth Schültke
SUBACUTE SCLEROSING PANENCEPHALITIS (SSPE)- A HISTORY
Samuel Shelburne
ORIGIN, DEVELOPMENT AND INSTITUTIONALIZATION OF GERONTOLOGY,
AS A SCIENTIFIC PROBLEM
Yuri K. Duplenko
L'OPHTALMOLOGIE ET LA GENETIQUE EN SUISSE PENDANT LES ANNEES DE GUERRE (1939-45)
Albert Franceschetti, Marc Geiser
THE BEST OF THE WEST: THE SOCIO-POLITICAL AND MEDICAL VIEWS
OF DR. JOSEF MEIER, 1890-1953
Sachlav Stoler-Liss, Shifra Shvarts, Valeria Bursztein
"FIGHTING IGNORANCE AND UNDEVELOPED HABITS":
DOCTORS' AND NURSES' CONCEPTIONS REGARDING IMMIGRANTS
DURING MASS IMMIGRATION TO ISRAEL, 1949-1956
Sachlav Stoler-Liss, Shifra Shvarts, Valeria Bursztein
THE GOVERNMENT OF ISRAEL AND THE HEALTH CARE OF THE BEDOUINS IN THE
NEGEV UNDER THE MILITARY GOVERNMENT PERIOD 1948 - 1966
Valeria Burztein
HISTORY OF THE WELFARE STATE IN CHILE
Ricardo Cruz, Coke Madrid
ADVANCING MEDICAL INTERNATIONALISM: BROCK CHISHOLM AND THE FORMATIVE
YEARS OF THE WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1946-1953
Donald Avery
KIBRIS'TA SITMANIN KÖKÜNÜ KAZIYAN BİLİM ADAMI: MEHMED AZİZ BEY
Harid Fedai
SMALLPOX: A FORGOTTEN STORY OF THE PAST, A POTENTIALLY HORRIFYING BIOLOGICAL WEAPON OF THE FUTURE
Iqbal Akhtar Khan
HISTORICAL CUTANEOUS LEISHMANIASIS CROSSING MANY GEOGRAPHICAL BORDERS
Iqbal Akhtar Khan
TENOCHTITLAN OR ISTANBUL: NO PROTECTED ZONE FOR AMOEBIC LIVER ABSCESS
Iqbal Akhtar Khan
COMPARISON OF THE EARTHQUAKES THAT OCCURRED WORLDWIDE BETWEEN 1980-1999,
ACCORDING TO THE LEVEL OF DAMAGE AND SOCIO-ECONOMICAL DETERMINANTS
Kevser Vatansever, Murat Civaner
AN ETERNAL PROBLEM OF MEDICINE ITS UNCHANGING HUMANITARIAN OBJECTIVE
IN CONFLICT WITH CONSTANT TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT
Miguel Gonzalez Guerra
HUMANE BIRTH - THE CAMPAIGN THAT CHANGED POLISH OBSTETRICS
Joanna Nieznanowska
BROADENING HORIZONS IN MEDICAL THEORY AND PRACTICE: ALTERNATIVE,
COMPLEMENTARY, OR INTEGRATIVE?
Jacqueline A. Carleton
IS ALTERNATIVE MEDICINE REALLY ALTERNATIVE?
Rashid Bhikha
MEDICAL EVOLUTION, UNSCIENTIFIC HEALTH PRACTICES AND SO-CALLED
"COMPLEMENTARY" MEDICINE
Yaman Örs
THERAPEUTIC UNIVERSALISM: NATUROPATHIC MEDICINE IN AMERICA
James C. Whorton
THE HISTORY OF THE DOCTOR AND PATIENT RELATIONSHIP THROUGH THE AGES
WITH 22nd CENTURY HINDSIGHT: HOLISTIC AND INTEGRATED HEALTH MAINTENANCE
Ayten Aydın
BODY, SELF AND SOUL: THE EVOLUTION OF A WHOLISTIC PSYCHOTHERAPY
Jacqueline A. Carleton
ONE HUNDRED YEARS OF SPIRITUALITY IN ACADEMIC MEDICINE:
FROM CULTS AND QUACKERY TO COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE
John L. Tarpley, Margaret Tarpley
HISTORICAL ROOTS OF MEDITATION: MEDITATION IN ISLAMIC TRADITION
Zeyneb Ümit Belbez
DUANIN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
A. Hümeyra Aslantürk
EPISTEMOLOGY OF THE BODY vs COLONIAL MEDICINE - AN INDIAN EXPERIENCE
Jayanta Bhattacharya
HISTORY OF TRADITIONAL MEDICINE IN THE PHILIPPINES: ITS CURRENT
APPLICABILITY AND ACCEPTABILITY
Josefina G. Tayag
THE REVIVAL OF TRADITIONAL ORIENTAL MUSIC THERAPY DISCUSSED
BY CROSS CULTURAL REFLECTIONS AND A PILOT SCHEME OF A QUANTITATIVE
EEG-ANALYSIS FOR PATIENTS IN MINIMALLY RESPONSIVE STATE
Gerhard K. Tucek, Monika Murg, Ann Mary Auer-Pekarsky
Walter Oder, Monika Murg, Robert Stepansky
HISTORICAL SOURCES OF THE RECENTLY REVIVED PRACTICE OF CUPPING
Hindrik Strandberg
MEDICAL PROCEDURE OF WAX VENTOUSE
Giorgi Lobzhanidze, Nino Chikhladze
38. ULUSLARARASI TIP TARİHİ KONGRESİ SÖZLÜ BİLDİRİSİ TARİH BOYUNCA
ELİN TEDAVİDE KULLANIMI
Zehra Edisan, Hilal Börekçi, Şahin Aksoy
FROM ZARAREEH TO CANTHARIDIN
M. Yousefipoor, E. Neisani, M.A. Afandi, A. Raminefar, M. Naseri, S. Tirgari
BUZUN SAĞLIK ALANINDA KULLANILMASI
Mebrure Değer
TRADITIONAL METHODS OF TREATMENT IN BURSA IN A HISTORICAL PERSPECTIVE
Ayşegül Demirhan Erdemir
COMPARISON BETWEEN TURKISH AND MACEDONIAN MEDICAL PROVERBS
HEALTH IN THE HANDS OF ORDINARY PEOPLE
Bone Velickovski
GÜNEY SİBİRYA TÜRKLERİNDE DOĞUMLA İLGİLİ TANRIÇA UMAY ÜZERİNE BİR GÖRÜNÜŞ
Takashi Osawa
TÜRKLERDE HASTALIK ve KÖTÜLÜKLERDEN KORUNMA İNANCIYLA KULLANILAN TAKILAR
Aygün Ülgen
ŞİFA TASLARINDA KOZMİK SEMBOLİZM
Deniz Çalışır
FAZLI NECİP'İN 'DİLÂVER' ROMANINDA SITMA HASTALIĞI
Erol Ülgen
THE CAUSES OF MEDICAL FRAUD
David Wright
THE ANTI-HISTORIANS – FABRICATED HISTORY
John Blair
THE ANTECEDENTS OF PROBLEM-BASED LEARNING IN MEDICENE
Raja C. Bandaranayake
MEDICAL HISTORY TEACHING IN THE UNITED KINGDOM
John Blair
THE SHORT STORY OF AN “UNSUCCESS” IN MEDICAL HISTORY AS AN ACADEMIC FIELD (AND ITS IMPLICATIONS)
Yaman Örs
PHILATELY AND INTERNATIONAL CONGRESSES FOR THE HISTORY OF MEDICENE
Vasile Manoliu, Elena Manoliu
CARTOONS OF THE PARTICIPANTS AT THE IXth INTERNATIONAL CONGRESS FOR THE HISTORY OF THE MEDICENE, BUCHAREST, ROMANIA 1932
Vasile Manoliu
THE BIBLIOGRAPHY OF THE COMMUNICATIONS PRESENTED TO THE FIRST THROUGH THE THIRTY-SEVENTH (I - XXXVII) INTERNATIONAL CONGRESSES FOR THE HISTORY OF MEDICENE (1920 - 2000)
Vasile Manoliu, Elena Manoliu, Mircea V. Manoliu
DİZİN - INDEX
İÇİNDEKİLER Cilt2
TABLE OF CONTENTS
ÖNSÖZ - INTRODUCTION
Nil Sarı
DERNEK BAŞKANI’NIN KONUŞMASI - PRESIDENTIAL ADDRESS - DISCOURS DE LA PRESIDENTE
Jean-Pierre Tricot
AÇILIŞ KONUŞMALARI - INAUGURAL ADDRESSES
Nil Sarı
Ekmeleddin İhsanoğlu
TARİH ÖNCESİ DÖNEMLERDE YILAN SEMBOLİZMİ ve TIBBIN AMBLEMİ ÜZERİNE
Mehmet Ateþ
ANCIENT MESOPOTAMIAN MEDICINE: THE UNDERVALUED PROFESSION
Burton R. Andersen, Joann Scurlock
LA MÉDICALISATION DU COMPORTEMENT DÉVIANT EN BABYLONE ET ASSYRIE
Julio Cesar Pangas, Abel L. Agüero, Alfredo Kohn Loncarica
THE EDWIN SMITH SURGICAL PAPYRUS
Mehryar Mashouf
NI-ANKH-SEKHMET: THE FIRST SPECIALIST AND RHINOLOGIST IN HISTORY
Ahmes L. Pahor
SOME ANCIENT EGYPTIAN REMAINS IN BIRMINGHAM MUSEUM-TWO HEADS, THREE SKULLS
S.V. Chavda, P. Watson, A.L. Pahor
HIGH TECHNOLOGY IN ETRUSCAN DENTISTRY
G. Baggieri, G. Gigante, C. Giardino
ETRUSCAN CIRCUMCISION
Gaspare Baggieri
SOME ALTERATIONS, DUE TO THE DISCUS THROWING, ON THE GLENOID CAVITY OF THE
RIGHT SCAPULA, AND ON THE LEFT SACRO-ILIAC ARTICULATION IN AN ATHLETE
OF THE 5th CENTURY BC
Gaspare Baggieri
ARCHAEOLOGY, RELIGION AND MEDICINE
Gaspare Baggieri
ARKEOLOJİK BULGULARIN IŞIĞI ALTINDA ANTİK ÇAĞDA ve ANADOLU'DA ASKLEPİOS HEKİMLİĞİ
Zeynep Koçel Erdem
FEMALE PHYSICIANS IN GREEK ANTIQUITY
A. Tasouli, E. Lymberopoulou, L. Palazis, J. Bissiadis, S. Geroulanos
ANCIENT ANATOLIAN MEDICAL WOMEN: An Up-To-Date Epigraphyc Study
Alfredo Musajo Somma, Laura Musajo Somma
HERACLEIA SALBAKÈ, CENTRE MÉDICAL AU HAUT-EMPIRE
Cecile Nissen
ANCIENT GREEK TRAGEDIES AS A SOURCE OF COMPLEMENTARY MEDICINE
Theano D. Kontopoulou, Emmanuel A. Vaidakis, Spyros G. Marketos
FROM HOMER'S EPIC POEMS TO THE ENGLISH MEDICAL TERMINOLOGY
A. Tasouli, G. Rigatos, A. Theodouli, Ch. Konstantinou, L. Tserketou, S. Geroulanos
THE FATHER OF MEDICINE A HISTORICAL RECONSIDERATION
Mostafa Shehata
THE USE OF GLOVES AND MASKS IN ANTIQUITY (4th CENTURY BC)
J. Kriaras, K. Papadopoulos, A. Tasouli, S. Geroulanos
SLEEP APNEA SYNDROME: PICKWICK OR PTOLEMAIC SYNDROME?
I. Kriaras, A. Michalopoulos, G. Tzelepis, L. Palazis, K. Papadopoulos, S. Geroulanos
GALIEN ENTRE L'ANATOLIE ET L'ÉGYPTE FACE AU DÉFI DE LA TRADITION ANATOMIQUE
Ana María Rosso
A SELECTION FROM THE HALÛK PERK COLLECTION ON THE MEDICAL INSTRUMENTS
OF ANTIQUITY
Halûk Perk
ON CLASSIFICATION AND TREATMENT OF PROXIMAL HUMERAL FRACTURES IN ANCIENT
EGYPT, GREECE AND ROME
Stig Brorson
OPENING AND CLOSING THE WINDOWS: SOME REMARKS ON THE EVOLUTION OF INSTRUMENTS
FOR CRANIAL TREPANATION
Boleslav Lichterman
THE EARLY HISTORY OF TRACHEOTOMY
K. Papadopoulos, K. Marathias, J. Kriaras, A. Robolla, S. Geroulanos
DIOSCORIDES' MATERIA MEDICA AND THE BEGINNING OF SCIENTIFIC PHARMACY IN THE
MEDITERRANEAN AREA
Georgios Papadopoulos
MEDICINAL HERBS FOR EYE DISEASES IN THE VIENNESE DIOSKURIDES
(CODEX CONSTANTINOPOLITANUS, CODEX JULIANAE ANIKIAE)
Franz X. Daxecker
MEDICINE AND MIRACLE IN EARLY CHRISTIANITY
Gary B. Ferngren
BİZANS DÖNEMİNDE NAZAR ve KADIN HASTALIKLARINA KARŞI KULLANILMIŞ MUSKALAR
Gülgün Köroğlu
BİZANS'TA TIP ve KADIN HEKİMLER
Esin Ozansoy
PASSIONS, STOIC AND CHRISTIAN, FROM A PSYCHIATRIC PERSPECTIVE
Sotiris Kotsopoulos
PSYCHIATRIC DISEASES AND PSYCHOSOCIAL REHABILITATION OF PATIENTS IN BYZANTIUM
Nectarios Theocharakis, Demetrios Damigos, Venetsanos Mavreas, Aristotelis Eftechiadis, Stephanos Geroulanos
SURGERY IN BYZANTIUM
S. Geroulanos, E. Limberopoulou, M. Papadopoulou, P. Panagopoulou, J. Kriaras
BYZANTINE SURGICAL INSTRUMENTS FOR SPECIFIC PROCEDURES
Stefanos Geroulanos, A. Tassouli, M. Papadopoulou, H. Andreopoulou, K. Papadopoulos
THE SURGERY OF THE EARLY MIDDLE AGES OF BYZANTIUM
Mark B. Mirsky
THE DISEASES OF JUSTINIAN I, THE GREAT (525-565 AD)
John Lascaratos, George Kalantzis
THE BLINDING OF EMPEROR CONSTANTINE VI (780-797 AD) BY HIS MOTHER
George Kalantzis, John Lascaratos
THE BYZANTINE EMPERORS AS PATIENTS AND DOCTORS
John Lascaratos, Effie Poulakou-Rebelakou
CANONIZED PHYSICIANS AND HEALING SAINTS ON THE FAMOUS PALA D'ORO OF SAN MARCO ORIGINALLY FROM THE PANTOKRATOR OF CONSTANTINOPLE
S. Geroulanos, S. Mantzari, M. Papadopoulou
THE CREATION OF MAN AND HIS EVOLUTION IN THE QUR'AN
İsmail Yakıt
ANGER AND ITS TREATMENT IN ISLAM
Raad Haider Younis
SIGNIFICANT POINTS IN THE HISTORY OF ARABIC-ISLAMIC MEDICINE
Mohammed Beshir El-Kateb
A SHORT HISTORY OF ISLAMIC PHARMACY
David Tschanz
ISHAQ IBN 'ALI AL-RUHAWI'S ADAB AL-TABIB: THE FIRST MEDICAL ETHICS BOOK IN ISLAMIC MEDICINE AND ITS POSSIBLE MISINTERPRETATION BY MARTIN LEVEY
Şahin Aksoy, Zehra Edisan
RHAZES' DIAGNOSTIC DIFFERENTIATION OF SMALLPOX AND MEASLES
Enayatollah Kalantar Hormozi, Saeed Changizi Ashtiyani
AVICENNA'S CONTRIBUTIONS IN OBSTETRICS
Mohammad Shayeb
COMPARAISON ENTRE DEUX COMMENTAIRES D'AL-URDJUZA FI TIBB D'IBN SINA: IBN RUSHD ET IBN TUMLUSS.
Mahmoud Aroua
IN PURSUIT OF ALBUCASIS
Ibrahim Shaikh
ALBUKASIS - THE OUTSTANDING SURGEON OF THE EARLY MIDDLE AGES
Mark B. Mirsky
TRADITIONAL IRANIAN MEDICINE AND SPINAL CORD INJURY
Abbas Mohammadi, Mohsen Naseri, Taher Taheri, Mohammad Ebadiani
IBN BAITAR AND HIS CONTRIBUTION ON EASTERN MEDICINE
Esin Kahya, Sevgi Şar, Adnan Ataç
AHMET B. MANSUR'UN TEŞRİH-İ EBDAN ADLI ESERİ ve BU ÇALIŞMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Esin Kahya
GALENIC PHYSICIANS AS PORTRAYED BY AN ARAB BIOGRAPHER OF THE 13th CENTURY:
Ibn ®allikæn
Gerhard Wedel
WAS LOKMAN HEKİM ALCMAEON?
Hüsrev Hatemi, Yeþim Iþıl Ülman
LA SIGNIFICATION MÉDICALE DU DE INAEQUALI INTEMPERIE ET SON ÉDITION CRITIQUE DE LA TRADUCTION ARABE DE HUNAIN IBN ISHAQ À LA VERSION DE GERARDO DA CREMONA. UN EXEMPLE DU RETOUR DE GALIEN EN OCCIDENT
Vito Lorusso, Liborio Dibattista
HISTORY OF MEDICINE IN EGYPT UNDER TURKISH RULERS
Mostafa Shehata
ORTAÇAĞ İSLÂM DÜNYASINDA GÖZDE BİR TIP KURUMU: ADUDÎ HASTAHANESİ
(el-Bîmâristânü'l-'Adudî)
Ahmet Güner
EYYUBİLER ve MEMLÛKLAR DÖNEMİNDE İNŞA EDİLEN BAZI ÖNEMLİ HASTANELER ve
ÜNLÜ TABİPLER
Bahattin Keleþ
MEMLUKLER DÖNEMİNE AİT TIP EĞİTİMİ VE UYGULAMA HASTANELERİ İLE İLGİLİ BİR VAKFİYE
Bahattin Keleþ
SANITARY BUILDINGS OF MEDIEVAL AZERBAIJAN
Rayiha Amenzade
THE PLACES OF MADNESS: THE BIMARISTAN AL-ARGHUN IN FOURTEENTH CENTURY SYRIA.
Rosanna Gorini
SİVAS'TA RAHATOĞULLARI DARÜRRAHASI
Müjgân Üçer
UYGURLARIN X.-XII. YÜZYILLAR ARASINDA ORTA ASYA'DAKİ İLAÇ TİCARETİNE İLİŞKİN
FAALİYETLERİ
Eyüp Sarıtaþ
MARINE ANIMALS USED IN TRADITIONAL AZERBAIJAN MEDICINE
Farid U. Alakbarov, Nargiz T. Agabeyli
DRUG THERAPY IN MEDIEVAL ISLAM INSIDE AND OUTSIDE HOSPITALS
Leigh N.B. Chipman
THE MEDICAL SCHOOL OF SALERNO AND ITS CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT
OF MEDICINE
Afroditi Kousouni, Maria Mandyla Kousouni
THE CHRONOLOGICAL COURSE OF MEDICAL EDUCATION IN THE EAST AND THE WEST
DURING THE MIDDLE AGES
Maria Mandyla Kousouni, Alexandros Kousounis
PROFESSIONALIZATION, MEDICINE, AND THE MEDIEVAL-EARLY MODERN UNIVERSITY
Vem L. Bullough
ARESTOLOBIUS, THE PATRIARCH OF JERUSALEM AND THE BARK THAT COMES FROM PARADISE:
WHAT DID THE ORIENT MEAN TO THE COMPILERS OF OLD ENGLISH MEDICAL COLLECTIONS?
Debby Banham
MONKS, WOMEN, HERBS: DISTRIBUTION OF ANCIENT GREEK AND BYZANTINE KNOWLEDGE
OF WOMEN'S HEALTH IN SOUTH SLAVONIC RELIGIOUS CENTERS
Adelina Angusheva, Margaret Dimitrova
MEDIEVAL ANTIOCH AS AN INTELLECTUAL CENTRE, AND ITS INFLUENCE ON WESTERN
EUROPEAN MEDICINE
Susan B. Edgington
LATE MIDDLE AGES: COMPARATIVE REVIEW OF EUROPEAN, ISLAMIC AND
PRE-COLUMBIAN MEDICINES
Miguel Gonzalez Guerra
MEDIEVAL INFLUENCE IN HOSPITALS IN MÉXICO DURING THE XVI CENTURY
Martha Eugenia Rodriguez
THE INFLUENCE OF ARABIAN KNOWLEDGE ON NEW SPAIN
Rolando Neri-Vela
SOME ASPECTS OF PARACELSUS' CRITIQUE ON MEDIEVAL MEDICINE AND PHARMACOLOGY
Georgios Papadopoulos
SOME PARALLELS BETWEEN THE SYSTEMS OF PARACELSUS AND VAN HELMONT AND
THAT OF HAHNEMANN'S HOMEOPATHY
Georgios Papadopoulos, Michalis Lefas
NEW CONTRIBUTION ON THE MUMMIES OF VENZONE (ITALY)
Gaspare Baggieri, Marina di Giacomo, Paolo Piazza
LES LESIONS DU COU ET DE LA GLANDE PAROTIDE DANS L'ART.
Jacques Willemot, Wolfgang Pirsig
EARLY DEPICTIONS OF PLASTER IN RENAISSANCE ART
Wolfgang Pirsig, Michael Roth
L'AMOUR ET LA MÉLANCOLIE DANS L'ŒUVRE POÉTIQUE D' AUSIAS MARCH
A propos du Troisième Chant de Mort (Tercer Cant de Mort)
Abel Luis Agüero, Jaime Elías Bortz, María-José Trujillo, Alfredo G. Kohn Loncarica
THE INFLUENCES OF MEDIEVAL MEDICINE ON POLISH MEDICAL PRACTICE AND
LITERATURE IN THE RENAISSANCE
Anita Magowska
L´HÔPITAL THERMAL DE CALDAS DA RAINHA
J. L. Doria, M. Esperança Pina, H. Gomes da Silva
HISTORY OF HYPOXIA: FROM THE FIRST HISTORICAL NOTES TO PREVENTION AND TREATMENT
Tatyana S. Sorokina
THE MUMMIES OF THE CHURCH OF ST. FRANCESCO IN AREZZO (ITALY)
G. Baggieri, S. Dipilato, M. di Giacomo
LES TROUBLES URINAIRES DE MICHEL DE MONTAIGNE
Philippe Albou
CARE AND THERAPY OF THE LEPROUS DURING THE OTTOMAN PERIOD IN KONYA
Yusuf Küçükdağ, Neyhan Ergene, Refik Soylu, Fuat Yöndemli
GEBZE ÇOBAN MUSTAFA PAŞA KÜLLİYESİ'NDEKİ DARÜŞŞİFA(?)
Nermin Ersoy, Tolga Güven
TOPKAPI SARAYI HASTANELERİ ve ECZANELERİ
Canan Cimilli
HEKİMBAŞI ODASI ve BAŞLALA KULESİ
Ferda Albek
DİZİN-INDEX
İÇİNDEKİLER Cilt3
TABLE OF CONTENTS
MEDICAL BOOKS IN PRIVATE AND PUBLIC OTTOMAN LIBRARIES
Orlin Sabev
TURKISH (OTTOMAN) MEDICAL MANUSCRIPTS PRESERVED IN THE ARCHIVES IN GEORGIA
Ramaz Shengelia, Tsisana Abuladze, Nato Asatiani

TURKISH MEDICAL TERMS IN GEORGIAN MEDICAL MANUSCRIPTS
Nana Khelaya, Ramaz Shengelia, Maia Gurgenidze, Nino Chikhladze
14'ÜNCÜ YÜZYILA AİT BİR BAYTARNAMEDE KULLANILAN BİTKİSEL DROGLARIN GÜNÜMÜZDEKİ KULLANIMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Abdullah Özen, Sevgi Şar
ŞERAFEDDİN SABUNCUOĞLU: THE AUTHOR OF THE COLOURFUL SURGICAL TEXTBOOK AND THE FIRST PEDIATRIC SURGEON OF ANATOLIA FROM XVth CENTURY
S.N. Cenk Büyükünal, Nil Sarı
ŞAİR ve HEKİM AHMEDÎ'NİN DUYGU DÜNYASINDA TIP TERİMLERİ
Melike Günyüz
DİVAN ŞİİRİNİN İYİLEŞMEK BİLMEYEN HASTALARI ÂŞIKLAR
Vildan Serdaroğlu Şişman
ŞAİR DOSTU SULTAN II. BAYEZİT ve ŞİFAHANESİNDE İKİ ŞAİR TABİB
Süreyya Beyzadeoğlu
KLÂSİK TÜRK ŞİİRİNDE BAZI TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Hanife Koncu
SAĞLIK KONULARINDA DİNÎ HÜKMÜN BELİRLENMESİNDE FAKİH - HEKİM DAYANIŞMASI:
KAHVE ÖRNEĞİ
Şükrü Özen
İSLÂM HUKUKUNA GÖRE YANLIŞ TEDAVİDE SORUMLULUK
Şükrü Özen
OSMANLI ESNAF TABİBİNİN AHLAK EĞİTİMİ ve DEĞERLERİ
Ayten Altıntaş, Hanzade Doğan
LE VOYAGE EN 1547 A STAMBOUL DU MEDECIN NATURALISTE PIERRE BELON DU MANS
Jean-Pierre Tricot
"VIAJE DE TURQUİA" ADLI ESERDEKİ HEKİMLİK (1557)
Ertuğrul Önalp
WESTERN MEDICINE IN THE EAST: AMATO LUSITANO'S SCIENTIFIC AND CLINICAL EXPERIENCE
Amelia Ricon-Ferraz
THE MEDICAL PRACTICE OF AMATUS LUSITANUS AND HIS EXPERIENCE
IN THE OTTOMAN EMPIRE
José L. Doria
LA SYPHILIS DANS LES ANCIENS MANUSCRITS ARABES
Hanna T. Bachour
THE CONTRIBUTION OF THE SIXTEENTH - CENTURY TURKISH PHYSICIAN DAUD AL-ANTAKI
TO THE RESEARCH OF MEDICAL SUBSTANCES IN USE IN THE LEVANT (BİLAD AL-SHAM)
Efraim Lev
THE DOCTRINE OF SIGNATURES IN THE MEDIEVAL AND OTTOMAN LEVANT
Efraim Lev
HEKİM DERVİŞ NİDÂİ'NİN ED-DÜRRÜ'L-MANZÛM ADLI ESERİNİN
TÜRK TIP TARİHİ AÇISINDAN ÖNEMİ
Nurten Çankaya
IBN SALLUWM TRANSLATOR OF PARACELSUS
Farid S. Haddad
BURSA'LI HEKİM ÖMER ŞİFAÎ ile ALİ MÜNŞÎ'NİN ESERLERİNDEKİ
BAZI İLAÇ FORMULASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Adnan Ataç, Sevgi Şar, Esin Kâhya
MASTIC GUM'S BENEFICIAL ROLE IN AIDING MEDICAL SCIENCE IN THE COMBAT OF
ILLNESSES (BASED ON 17th -19th CENTURY GEOGRAPHERS' AND TRAVELLERS' REPORTS)
Dimitrios G. Ierapetritis
XVII. YÜZYIL SEFER ORGANİZASYONUNDA SAĞLIK HİZMETLERİNİN
SUNUMUNA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA (1672 Tarihli Kamaniçe Seferi Örneği)
Mustafa Nuri Türkmen
HAC YOLU ve HAREMEYN'DE ÇEVRE SAĞLIĞI ve HASTANE VAKIFLARI
Mustafa Güler
17. YÜZYILDA MANİSA ŞEHRİNDE SAĞLIK HAYATI
Mehmet Günay
THE BRITISH PHYSICIAN EDWARD BROWN DESCRIBES THE TURKISH BATHS
IN BUDA IN THE 17th CENTURY
József Honti
A LOOK AT THE MEDICAL TRADITIONS IN 17th CENTURY OTTOMAN SOCIETY
Gülgûn Üçel-Aybet
XVII. YÜZYILIN SONU ile XVIII. YÜZYILIN BAŞLARINDA BATI ANADOLU ve
BALKANLARDA GÖRÜLEN VEBA SALGINLARININ SOSYO-EKONOMİK
ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A. Latif Armağan
TOPKAPI SARAYI MÜZESİ'NDE BULUNAN SULTANLARA AİT ŞİFALI GÖMLEKLER
Hülya Tezcan
HEKİM, HATTAT, ŞAİR KATİBZÂDE MEHMET REFİ'NİN MEŞKLERİ
Zübeyde Cihan Özsayıner
HEKİM TOKATLI MUSTAFA'NIN TÜRKÇE KANÛN TERCÜMELERİNİN TEZYİNATI ÜZERİNE
Hilâl Kazan
EIGHTEENTH CENTURY ISTANBUL ÇEŞMES AND SEBİLS IN THE OTTOMAN EMPIRE
Betul Bakır
MEDECINE ET SANTE EN ALGERIE PENDANT LA PERIODE OTTOMANE
Saïd Chibane, Mahmoud Aroua
APPROVISIONNEMENT EN EAU ET ASSAINISSEMENT À ALGER A L'EPOQUE OTTOMANE
Nadjat Aroua
MEDICAL RELATIONS BETWEEN THE OTTOMAN EMPIRE AND THE ARAB COUNTRIES
Farid S. Haddad
THE HISTORY OF TURKISH - HUNGARIAN MEDICAL CONNECTIONS
Back Frigyes
ITALIAN DOCTORS CRUISING ON THE BOSPHORUS
Alfredo Musajo Somma, Laura Musajo Soma
ITALIAN CONTRIBUTIONS TO OTTOMAN MEDICINE AND PHARMACOLOGY
Orhan Koloğlu
FLORANSALI BİLGİN ve GEZGİN DOMENICO SESTINI'NİN ESERLERİNDE
TIP TARİHİNE AİT VERİLER
Mária Petö
1795 YILINDA ORTA AMERİKA'DA TUTUKLANAN BİR TÜRK HEKİM ve
KULLANDIĞI TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Mehmet Necati Kutlu
ON SEKİZİNCİ YÜZYIL OSMANLI TIBBINDA DEĞİŞİM: DOĞU TIBBINDAN BATI TIBBINA
GEÇİŞ ÜZERİNE BİR DENEME
Salim Aydüz
LE MANUSCRIT MÉDICAL DE N. KERAMEOS - IASSY 1670 SIGNIFICATION MÉDICO-HISTORIQUE
Nicolae Marcu
A GARDEN ENCLOSED! REPRESENTATIONS OF WOMEN'S PHYSIOLOGY IN
MA'ASEH TUVIYAH (1707)
Etienne Lepicard
THE BODY AS A HOUSE! CONSTRUCTION OF BODY ANATOMY IN MA'ASEH TUVIYAH (1707)
Etienne Lepicard, Jean-François Ruelle
HOW LIND DID NOT DISCOVER THE TREATMENT FOR SCURVY
Eric Martini
ERASMUS DARWIN (1731-1802) A BI-CENTENARY AUDIT
John H. Pearn
L´INCIDENCE DE CERTAINS CAS DE STÉRILITÉ CONJUGALE SUR LE PROCESSUS
HISTORIQUE DE L´HUMANITÉ, AVANT LE XIXème SIÈCLE
Pedro Chianconne
THE DISCOVERY OF THE PARATHYROID GLANDS
Ian R. Gough 1000
'GILDING THE PILL' THE ROMANCING OF HISTORY BY IOLO MORGANWG
(EDWARD WILLIAMS) 1746-1826
John Cule
SURGERY IN THE NAPOLEONIC WARS
Michael K.H. Crumplin
HILDEGARD OF BINGEN FORESHADOW OF COLUMBUS HARVEY AND NIGHTINGALE
A. Ewen MacKinnon
FLORENCE NIGHTINGALE - HER RELEVANCE TODAY
Mary MacKinnon
NURSING IN THE RUSSIAN - TURKISH WARS (1853-1856, 1877-1878)
Tatyana S. Sorokina
KARL EDUARD HAMMERSCHMIDT ALIAS ABDULLAH BEY (1800-1874), A HUNGARIAN AND
TURKISH PHYSICIAN IN THE 19TH CENTURY
József Honti, Gülten Dinç
MANUEL BENTO DE SOUSA (A SHORT BIOGRAPHY OF A MULTIFACETED PERSONAGE)
José L. Doria, João G.O'Neill, Maria Assunção O'Neill
JOHN MACINTYRE (1857-1928): OTORHINOLARYNGOLOGIST, ELECTRICIAN AND
RADIOLOGICAL PIONEER
Jonathan Hopkins, Chavda S.V., Ahmes Pahor
DR. IBRAHIM TEMO
Mevlut Yaprak, Nilüfer Gökçe
LATE NINETEENTH CENTURY PSYCHOACTIVE DRUG USE IN GREECE FROM THE
PSYCHIATRIC AND PHARMACOLOGICAL PERSPECTIVES
Georgios Papadopoulos, Panagiotis Andriopoulos 1046
UNE CRITIQUE OUBLIÉE DE LA PSYCHIATRIE À LA FIN DU XIXème SIÈCLE EN FRANCE
Patrice Delavenne
DISEASES IN PRE-INDUSTRIAL FINLAND
Heikki S. Vuorinen
THE "SCHOTT TREATMENT" OF CHRONIC DISEASES OF THE HEART AT BAD NAUHEIM
DURING THE NINETEENTH CENTURY
Constantina Lomi, Spyros Dontas, Stephanos Geroulanos
EXPLAINING LIFE-SAVING PROCEDURES TO NON-PROFESSIONALS, IN 19th CENTURY
POLISH FIRST-AID PUBLICATIONS
Joanna Nieznanowska
LE DÉBUT DE L'ASEPSIE ET L'ANTISEPSIE CHIRURGICALES À BUENOS AIRES
Un Cas de Transfert Scientifique-Technologique d'Europe à l'Arqentine au XIXe. Siècle
José Maria Trujillo, Norma Isabel Sánchez, Abel Luis Agüero, Alfredo G. Kohn Loncarica
EUROPEAN PHILOSOPHY AND MEXICAN MEDICINE IN THE SECOND HALF OF THE 19th CENTURY
Marcela Suárez Escobar
PRATIQUES SCIENTIFIQUES ET POPULAIRES DE RECOURS AUX MÉDICAMENTS
EN AMÉRIQUE DU NORD FRANCOPHONE DANS LE DERNIER TIERS DU XIXe SIÈCLE
Johanne Collin
RECOURS AUX MÉDICAMENTS DANS LE VIÊT NAM SOUS DOMINATION FRANÇAISE
DES EFFETS ATTENDUS ET IMPRÉVUS D'UNE MÉDICALISATION COLONIALE 1858-1945
Laurence Monnais
FIGHTING BUBONIC PLAGUE: PUBLIC HEALTH, RACE AND CIVIL RIGHTS IN
SAN FRANCISCO'S CHINATOWN
Guenter B. Risse
TÜRK TIBBININ EĞİTİM - ÖĞRETİM EVRELERİ
Gönül Cantay
II. MAHMUD'UN OSMANLI ORDUSUNDA DOKTOR İHTİYACINI KARŞILAMAK İÇİN
ALDIĞI TEDBİRLER (1826-1839)
Ahmet Yaramış
TANZİMAT DÖNEMİNE GİRERKEN MEKTEB-İ TIBBİYE ÖĞRENCİLERİ
Ahmet Cihan
THE DEVELOPMENT OF TURKISH DENTISTRY IN THE NINETEENTH CENTURY
Öztan Öncel, Ayşegül Demirhan Erdemir
XIX. YÜZYILDA OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA TIP EĞİTİMİNİN MODERNLEŞMESİNİN
MODERNLEŞTİRİCİ SİYASAL ELİTİN ROLLERİNİN OLUŞUMU ve
DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Fevzi Demir
THE AMALGAMATION OF TRADITIONAL AND WESTERN MEDICAL PRACTICES IN THE
OTTOMAN EMPIRE DURING THE "FIN DE SIECLE" PERIOD EXAMPLES FROM THE
PRACTICE OF GREEK DOCTORS
Athanasios Diamandopoulos
GREEK ORTHODOX PHYSICIANS AS ONE OF THE MAIN FEATURES OF THE COSMOPOLITAN
MEDICAL PROFESSION IN ISTANBUL DURING THE 19th CENTURY
Costantinos Trompoukis
REGISTER OF MEDICAL SHOPS IN ISTANBUL IN THE MIDDLE OF THE 19th CENTURY
Stoyanka Kenderova
OBSERVATIONS ON THE ORIGIN OF FONDANT AS THE TURKISH ELECTUARY AND
SUGAR CONFECTION, LOHUK
Priscilla Mary Işın
A SHORT MEDICAL HISTORY OF CYPRUS
Kaya Bekiroğlu
KIBRIS TÜRKLERİNDE TABABET GELENEĞİ VE UYGULAMALARI
Nuri Çevikel
KIBRIS'TA SALGIN HASTALIKLAR ve HASTALIKLARLA MÜCADELE (1878-1908)
Mehmet Demiryürek
1885 ROMA SIHHİYE KONFERANSI
Süleyman Kızıltoprak
LES MESURES PRÉVENTIVES PRISES CONTRE LE CHOLÉRA AU 19ème SIÈCLE
DANS L'EMPIRE OTTOMAN
Rengin Dramur
DIZIN-INDEX
Notice: Undefined offset: 1 in /home/kitabevi/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_tt_flaton2_template_product_product.tpl on line 467Warning: Division by zero in /home/kitabevi/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_tt_flaton2_template_product_product.tpl on line 468
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim0.00 TL
0.000.00 TL
Notice: Undefined offset: 1 in /home/kitabevi/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_tt_flaton2_template_product_product.tpl on line 467Warning: Division by zero in /home/kitabevi/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_tt_flaton2_template_product_product.tpl on line 468
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim0.00 TL
0.000.00 TL
Notice: Undefined offset: 1 in /home/kitabevi/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_tt_flaton2_template_product_product.tpl on line 467Warning: Division by zero in /home/kitabevi/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_tt_flaton2_template_product_product.tpl on line 468
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim0.00 TL
0.000.00 TL
Notice: Undefined offset: 1 in /home/kitabevi/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_tt_flaton2_template_product_product.tpl on line 467Warning: Division by zero in /home/kitabevi/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_tt_flaton2_template_product_product.tpl on line 468
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim0.00 TL
0.000.00 TL
Notice: Undefined offset: 1 in /home/kitabevi/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_tt_flaton2_template_product_product.tpl on line 467Warning: Division by zero in /home/kitabevi/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_tt_flaton2_template_product_product.tpl on line 468
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim0.00 TL
0.000.00 TL
Notice: Undefined offset: 1 in /home/kitabevi/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_tt_flaton2_template_product_product.tpl on line 467Warning: Division by zero in /home/kitabevi/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_tt_flaton2_template_product_product.tpl on line 468
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim0.00 TL
0.000.00 TL
Notice: Undefined offset: 1 in /home/kitabevi/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_tt_flaton2_template_product_product.tpl on line 467Warning: Division by zero in /home/kitabevi/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_tt_flaton2_template_product_product.tpl on line 468
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim0.00 TL
0.000.00 TL

Yorum Yap

Not: HTML'ye dönüştürülmez!
    Kötü           İyi