izmit escort kurtköy escort pendik escort tuzla escort maltepe escort porno video kartal escort jigolo istanbul
 (0212) 527 29 26

18. Yüzyılda Türkiye'de Vakıf Müessesesi

rating
0 yorum / Yorum Yap

0.00TL
Önsöz Giriş 1. Vakıf Müessesi üzerindeki araştırmaların önemi 2. Vakfiye 3. Vakfın Tarifi 4. Vakıf Kurucularının(Vâkıfların) zihnindeki vakıf anlayışı 5. Üç Vakıf Kategorisi a)H...
Önsöz
Giriş
1. Vakıf Müessesi üzerindeki araştırmaların önemi
2. Vakfiye
3. Vakfın Tarifi
4. Vakıf Kurucularının(Vâkıfların) zihnindeki vakıf anlayışı
5. Üç Vakıf Kategorisi
a)Hayrî Veya Şer'î Vakıf
b)Aile-Vakfı (Ehlî Veya Âdî)
c)Yarı-Âilevî Vakıf

Birinci Kısım
18. Yüzyılda Vakfı Ayakta Tutan Âmiller
Birinci Bölüm: Menşe Üzerine Kısa Bir Bakış
İkinci Bölüm: İslam Toplumunun Yapısında Siyasi- İçtimai Değişme
Üçüncü Bölüm: Arzular ve İhtiyaçlar
1. Psikolojik Arzular
2. İçtimai ve iktisadi İhtiyaçlar
1.Gelenek ve Muhafazakarlık
2. Taklit
3. Ümitsizlik
4. Sosyal Baskı
Sonuç

İkinci Kısım
Nesneler, Aktörler ve Teşkilat
Beşinci Bölüm: Nesnelerin Çokluğu ve Statülerin Çeşitliliği
1. Gelir Kaynaklarının Tasviri
a)Tarım işletmeleri
b)Binâlar
c)Nakit Para
d)Vakıf Akdine Konu Olan Diğer Nesneler
2. Mülk Edinme Vasıtaları
a) İhyâ
b)"Temliknâme-i Hümâyûn" ile Mülk-Edinme
3. İşletme Usülleri
a) Kiralama Biçimi
b)Fâiz
4. Vakıfların İktisadi Gücünün Tahmini

Altıncı Bölüm: Vakıf Kurucularının Sosyal Tabakalaşmadaki Yeri
1. Osmanlı Toplumunda Tabakalaşma
2. "Askeri Sınıf"
3. "Reaya Sınıfı"
4. Vakıf Kurucuları ve Fıkıh Kaideleri

Yedinci Bölüm:Vakıf Teşkilâtı
1. Yönetim Sistemi
2. Kontrol Sistemi
3. İşlenen Yolsuzluklar
Sonuç

Üçüncü Kısım
Vakıf Müessesesinin Rolü
Sekizinci Bölüm: Kültür
1. Örgün Öğretim ve Eğitim
a)Okullar (Mektepler)
b)Medreseler
c)Kur'an Kolejleri (Dârü'l-Kur'an) ve Hadis Kolejleri (Dârü'l-hadîs)
2. Halk Eğitimi ve Öğretimi
a)Câmîler
b)Zâviyeler
3. Medreseler
4. Kültürün Gelişmesine Engel

Dokuzuncu Bölüm: Din
Onuncu Bölüm: Beledi ve Sosyal Hizmetler
Onbirinci Bölüm: Aile
Onikinci Bölüm: Politika
Sonuç
Ek 1
Fotoğraflar
Vakfiyeler
Gelir Kaynakları(Akarât) ve Hayır Kurumları(Hayrat)
Ek 2
Veliyüddin Efendi Vakfiyesi
Ek 3
1188/1774 Tarihli İbrahim Ağa Bin İbrahim Bin Fethullah Vakfiyesi
Ek 4
İbrahim Bin Hüseyin Vakfiyesi'nin Bir Bölümü
Ek 5
İcareteynin Mukata'aya Çevrilmesi Konusunda 1198/1784 Tarihli Bir Belge
Ek 6
Tablo 12- 26
Vakıf Müessesesinin Görevlileri ve Akçe Olarak Günlük Hizmetler
Ek 7
12.- 26. Tablolarda Yer Alan Vakıf Istılahları Sözlüğü
Ek 8
Katib- i Esrar-ı Padişah İbrahim Bin Mahmud'un 1790'da Amasya'da Kurduğu Medrese Kütüphanesinde Bulunan Vakfedilmiş Eserler
Ek 9
Ümmi Sinan Tarikatından Seccadenişin Zehri Ahmet Bin Şa'ban Tarafından 1741'de Selanik'de Kurulan Bir Zâviyenin Kütühanesinde Yer Alan Kitaplar
Ek 10
Nuruosmaniye Külliyesinin Genel Planı
Bibliyografya
Fotoğraflar Listesi
Tablolar Listesi
Genel Dizin
(İçindekilerden)
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim0.00 TL
0.000.00 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim0.00 TL
0.000.00 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim0.00 TL
0.000.00 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim0.00 TL
0.000.00 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim0.00 TL
0.000.00 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim0.00 TL
0.000.00 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim0.00 TL
0.000.00 TL

Yorum Yap

Not: HTML'ye dönüştürülmez!
    Kötü           İyi