izmit escort kurtköy escort pendik escort tuzla escort maltepe escort porno video kartal escort jigolo istanbul
 (0212) 527 29 26

TÜRK DİL KURUMU

Ürün Karşılaştır (0)

Bu doktora çalışması bugün Çin idare.. . . .Read more
Esere, yazarın atasözlerine ilgisi ve bu ilginin k.. . . .Read more
İshâk bin Murâd tarafından 1387 yılınd.. . . .Read more
XI. yüzyıl ve onu izleyen yıllar Anadolu'nun Türkl.. . . .Read more
Sözcükler bir ya da birden fazla dilin varlığını i.. . . .Read more
Erzincan ili tarihî, coğrafi diyalektoloji a.. . . .Read more
Bu araştırma, Erzurum ili merkezinde yaşayan yerli.. . . .Read more
İlk baskısı 1978 yılında yapılan Erzurum ili ağızl.. . . .Read more
Türkiye Türkçesi'nin ilk dönemi, 13-15. yüz.. . . .Read more
Ahmet Midhat Efendi, 19. yüzyılın ikinci yarısında.. . . .Read more
İçindekiler; Okuyucuların Dikkatine Giriş .. . . .Read more
Bu yayın, Eski Türk Yazıtları I, II, III ve IV. ci.. . . .Read more
Ahmet Caferoğlu tarafından hazırlanmış olan Eski U.. . . .Read more
Alî-Şîr Nevayî'nin eserlerini bi.. . . .Read more
Doğu Türk yazı dilinin üçüncü merhalesini t.. . . .Read more
Hristiyan Oğuz Türkleri Gagavuzlar, başta Moldavya.. . . .Read more
Türk Dil Kurumunun kurucusu yüce Atatürk'ün ölümün.. . . .Read more
Türk Dil Kurumu, ilk baskısını 1945 yılında yayıml.. . . .Read more
Eser, 1944 yılı yazında "Tunceli, Elâzı.. . . .Read more
Edebî bir tür olarak çok uzun bir ge&.. . . .Read more
Dil denen mucizeyi nasıl anlatmalı, bilmiyorum. İn.. . . .Read more
İlk basit örneklerini gazeteciliğimizin başlangı&c.. . . .Read more
Güney Sibirya Türk topluluklarından olan Hakasları.. . . .Read more
Sibirya Türk Topluklarından Hakas Türklerine ait b.. . . .Read more